Senin, 17 Oktober 2016

Lir Ilir

LIR ILIR

Lagu Daerah Nusantara Provinsi Jawa Tengah

Lir ilir lir ilir tandure wong sumilir
Tak ijo royo royo
Tak sengguh panganten anyar
Cah angon cah angon penekna blimbing kuwi
Lunyu lunyu penekna kanggo mbasuh dodotira
Dodotira dodotira kumintir bedah ing pinggir
Dondomana jrumatana kanggo seba mengko

sore
Mumpung padang rembulane
Mumpung jembar kalangane
Sun suraka surak hiyo.